برخی از علایم رایج در دفینه یابی

http://okm-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/174be_rrr0.jpghttp://okm-detector.ir/wp-content/plugins/newser/cache/174be_rrr1.jpg